הזמנה אונליין
הזמנה אונליין

פרטיות

הקדמה

ברוכים הבאים להודעת הפרטיות של master. 

Gala Home LTD, יחד עם חברות הבת שלה GALA MASTERS (UK) LIMITED (בבריטניה) ו- Gala Master GmbH (באוסטריה) שעושות עסקים ביחד כ -master מכבדות את הפרטיות שלכם והן מחויבת להגנה על הנתונים האישיים שלכם. הודעת פרטיות זו תיידע אתכם בדבר האופן שבו אנו אוספים ומעבדים את הנתונים האישיים שלכם. הגנה זו כוללת מקרים שבהם אתם או מי מטעמכם מבצעים הזמנה, מבקשים מאיתנו מידע, יוצרים קשר עמנו (או כאשר אנו יוצרים קשר עמכם), משתמשים באתרי האינטרנט או באפליקציות שלנו, מבצעים קישור מאתרי האינטרנט או האפליקציות שלנו, מתחברים אלינו דרך רשתות חברתיות, דרך מרכז יצירת הקשר שלנו או הנכסים שלנו, או ביחס לכל התקשרות אחרת הקיימת בינינו (ללא תלות במקום מושבכם). כמו כן, יכללו פרטים בדבר זכויותיכם לפרטיות והאופן שבו החוק מגן עליכם.

הודעת פרטיות זו מסופקת בפורמט שכבתי (layered format), כך שבאפשרותכם לעבור לאזורים השונים המפורטים להלן.  

 1. מידע חשוב + מי אנחנו
 2. הנתונים האישיים שאותם אנו אוספים אודותיכם
 3. כיצד נאספים הנתונים האישיים שלכם
 4. האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם
 5. גילוי הנתונים האישיים שלכם
 6. העברות בינלאומיות
 7. אבטחת מידע
 8. שמירת מידע
 9. זכויותיכם החוקיות
 1. מידע חשוב ופרטים אודותינו מטרתה של הודעת פרטיות זו

הודעת פרטיות זו נועדה להעניק לכם מידע בדבר האופן שבו גאלה הום בע"מ אוספת ומעבדת את הנתונים האישיים שלכם במסגרת ההתנהלות שלנו מולכם, לרבות מתן שירותי אירוח ושירותים אחרים, ולרבות כל מידע שתעבירו דרך אתר האינטרנט שלנו, לרבות באמצעות עוגיות. 

להודעת פרטיות כללית זו ניתן יהיה להוסיף הודעות מיוחדות אחרות שאותן אנחנו נעביר לכם במקרים פרטניים כאשר נאסוף או נעבד נתונים אישיים אודותיכם, וזאת על מנת ליידע אתכם בדבר האופן שבו אנו משתמשים בנתונים שלכם והסיבות לשימושים אלו. הודעת זו הינה בנוסף להודעות מיוחדות אחרות והיא אינה מיועדת לעקוף אותן.

בעלי שליטה בנתונים

גאלה הום בע"מ הינה אחראית על העיבוד הרלוונטי של נתונים אישיים. Gala Home LTD מפעילה נכסים בישראל (מאסטר שנקין, מאסטר חיפה, מאסטר באר שבע, מאסטר מאזה, מאסטר בת ים), אוסטריה (מאסטר מיראבל, מאסטר לינזרגאסה), ואנגליה (מאסטר סנט פול). Gala Master GmbH ו-GALA MASTERS (UK) LIMITED הן חברות בנות של Gala Home LTD ומפעילות נכסים באוסטריה ובבריטניה, בהתאמה.

פרטי התקשרות
תוכלו להגיע לקצין הגנת המידע שלנו (DPO) בכתובת:
כתובת דוא"ל: dataprotection@stay-master.com
כתובת דואר: גאלה הום בע"מ, יגאל אלון 94, תל אביב, ישראל

באפשרותכם להגיש תלונה בכל עת לידי רשות הגנת המידע האמונה על הפיקוח עלינו. עם זאת, אנו נודה לכם על ההזדמנות להתייחס לחששותיכם ולדאגותיכם לפני שתפנו לרשות. משכך, אנא צרו קשר תחילה עמנו או עם קצין הגנת המידע שלנו.

 

 1. הנתונים האישיים שאותם אנו אוספים אודותיכם

נתונים אישיים משמעם כל מידע אודות אדם שבאמצעותו ניתן לזהות את אותו אדם. אנו עשויים לאסוף, להשתמש, לאחסן ולהעביר סוגים שונים של נתונים אישיים שאספנו אודותיכם כדלקמן:

אנו לא נאסוף את כל הנתונים המצוינים לעיל בכל מקרה ומקרה, אלא רק את הנתונים הנדרשים לנו מטעמים משפטיים פרטניים.

היה ולא סיפקתם נתונים אישיים

במקרים שבהם נידרש לאסוף נתונים אישיים על פי כל דין או הוראותיו של כל חוזה שלו אנו קשורים מולכם, וכאשר לא העברתם את הנתונים האישיים במועד שבו התבקשו, ייתכן שלא נוכל לבצע את החוזה הקיים מולכם, או שבו אנו מנסים להתקשר מולכם (לדוגמא, על מנת לספק לכם מקום אירוח או שירותים אחרים שלנו). במקרים אלו, ייתכן שנידרש לבטל הזמנות או שירותים אחרים שאתם מקבלים דרכנו, אך אנו נעביר לכם בנושא במועד הרלוונטי.

 

 1. כיצד נאספים הנתונים האישיים שלכם?

אנו משתמשים בשיטות שונות לאיסוף נתונים מכם ואודותיכם, לרבות באמצעות:

 

 1. האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם

אנו נשתמש בנתונים האישיים שלכם רק כאשר החוק מתיר לנו לעשות זאת. על פי רוב, אנו נשתמש בנתונים האישיים שלכם רק בנסיבות הבאות: 

ביחס לכל עיבוד נתונים המבוסס על הסכמתכם, שמורה לכם הזכות למשוך את הסכמתכם כאמור בכל עת ע"י יצירת קשר עמנו.

המטרות שלשמן אנו נשתמש בנתונים האישיים שלכם

אנו אוספים ומעבדים את הנתונים האישיים שלכם למטרות שונות, כגון:

אנו לא מקיימים הליך קבלת החלטות אוטומטי במסגרת השימוש בנתונים האישיים שלכם.

הצעות שיווקיות / מבצעים

אנו שואפים לספק לכם אפשרויות בכל הנוגע לשימושים מסוימים בנתונים אישיים, ובפרט בכל הקשור לשיווק ופרסום. ככל שהסכמתם לקבל אותם והעברתם לנו את הסכמתכם לכך, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים הבאים: פרטים מזהים, פרטי התקשרות, נתונים טכניים ונתונים אודות הרגלי שימוש או נתוני פרופיל אחרים, וזאת על מנת לגבש הבנה לגבי מה שאתם רוצים או צריכים לתפיסתנו ומה עשוי לעניין אתכם. כך נחליט אילו שירותים והצעות עשויים להיות רלוונטיים עבורכם. 

באפשרותכם לבטל את הסכמתכם ולבטל את הרשמתכם לקבלת חומרי שיווק מאיתנו בכל עת ע"י לחיצה על הקישורים המתאימים לביצוע ביטול בכל הודעה שיווקית שתישלח אליכם, או ע"י יצירת קשר עמנו בכל עת.

סקרים בדוא"ל, הצעת שירותים רלוונטיים ומידע בדוא"ל

תוכלו לבטל את קבלת הודעות דוא"ל המבקשות ממך להשתתף בסקר, ליידע אותך על שירותים קשורים, או לספק מידע על האפשרות לבצע צ'ק-אין מקוון בכל עת על ידי לחיצה על הקישורים המתאימים לביצוע ביטול בכל הודעה כזו שנשלחת אליך או ע"י יצירת קשר עמנו בכל עת.

עוגיות

אנו משתמשים בעוגיות באתר שלנו. למידע נוסף על העוגיות בהן אנו משתמשים, המטרות שלשמן אנו משתמשים בהן וכיצד לנהל את העדפות העוגיות שלכם אנא עיינו במדיניות העוגיות שלנו.

שינוי מטרה

אנו נשתמש בנתונים האישיים שלכם רק למטרה שלשמה אספנו אותם, אלא אם כן נסבור כי אנו נדרשים להשתמש בהם מסיבה אחרת וסיבה זו עולה בקנה אחד עם המטרה המקורית. אם ברצונכם לקבל הסבר לגבי האופן שבו עיבוד הנתונים המתבצע לשם המטרה החדשה עולה בקנה אחד עם המטרה המקורית, אנא צרו עמנו קשר. 

אם נידרש להשתמש בנתונים האישיים שלכם לצורך מטרה בלתי-קשורה, אנו נודיע לכם בנושא ונסביר את הטעמים המשפטיים המאפשרים לנו לעשות זאת.

לתשומת לבכם: אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם שלא בידיעתכם או בהסכמתכם בהתאם לכללים המפורטים לעיל, ככל שהדבר יידרש או מותר על פי חוק.

 1. גילוי הנתונים האישיים שלכם

ייתכן שנידרש לשתף את הנתונים האישיים שלכם מול הגורמים המפורטים להלן למטרות המפורטות בהודעת פרטיות זו: 

 כאשר צדדים שלישיים אלו הם מעבדי הנתונים שלנו, אנו נדרוש מהם לכבד את אבטחת הנתונים האישיים שלכם ולטפל בהם בהתאם להוראות הדין. אנו איננו מאפשרים למעבדים צד ג' להשתמש בנתונים האישיים שלכם לטובת מימוש מטרותיהם ואנו מתירים להם לעבד את הנתונים האישיים שלכם רק לצורך מטרות מוגדרות ובהתאם להנחיות שלנו. 

 1. העברות בינלאומיות

  אנו משתפים את הנתונים האישיים שלכם בקרב החברות בקבוצת מלונות ליאונרדו. כל החברות בקבוצה יושבות כיום באזור הכלכלי האירופי (EEA), בשווייץ או בישראל (הנציבות האירופית החליטה כי מדינות אלו מספקות רמה מספקת של הגנת מידע).

  אף על פי שאיננו פועלים באופן אקטיבי להעברת נתונים אישיים אל מחוץ לאזור EEA, בריטניה או ישראל חלק מן הצדדים השלישיים החיצוניים שמולם אנו פועלים יושבים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או מעבדים נתונים אישיים מחוץ לטריטוריות אלו, ומשכך עיבוד הנתונים האישיים שלכם על-ידם יהיה כרוך בהעברת נתונים אל מחוץ לטריטוריות אלו.

  בכל מקרה שבו נעביר את הנתונים האישיים שלכם אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אנו פועלים כדי להבטיח מידה דומה של הגנה לנתונים אלו, תוך יישום אמצעי הגנה מתאמים. עבור העברות למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA), התהליך עשוי לכלול התקשרות בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית או הסתמכות על מנגנונים משפטיים אחרים, כגון מסגרת האיחוד האירופי-ארה"ב Privacy Shield (שבוטלה החל מיולי 16, 2020, בפסק דינו של בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי).

  אנא צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים אודות המנגנונים המשמשים אותנו בעת העברת הנתונים האישיים שלכם אל מחוץ למדינה שבה הם נאספו.

  1. אבטחת מידע

  אנו מפעילים אמצעי אבטחה הולמים המונעים מקרים בלתי-מכוונים של אובדן, שימוש או גישה בלתי מורשים, שינוי או גילוי של הנתונים האישיים שלכם. בנוסף, אנו מגבילים את הגישה לנתונים האישיים שלכם ביחס לאותם עובדים, סוכנים, קבלנים או צדדים שלישיים אחרים שקיים להם צורך עסקי לדעת אותם.  המעבדים שלנו יעבדו את הנתונים האישיים שלכם רק על פי ההנחיות שלנו והם כפופים לחובת סודיות.

  אנו מקיימים נהלים המסייעים לנו לטפל בחשדות לפריצות לנתונים אישיים, ואנחנו נודיע לכם ולכל רגולטור רלוונטי בדבר כל מקרה כאמור ככל שנידרש לעשות זאת על פי חוק.

  1. שמירת מידע

  אנו נשמור את הנתונים האישיים שלכם רק למשך הזמן שבו נידרש להם לצורך מימוש המטרות שלשמן אספנו אותם, לרבות לצורך העמידה בכל דרישות משפטיות או חשבונאיות, או בכל דרישות דיווח.

  כדי לקבוע את תקופת השמירה המתאימה לנתונים אישיים, אנו שוקלים את הכמות, מהות והרגישות של הנתונים האישיים, את הסיכון הפוטנציאלי לנזק משימוש לא מורשה או חשיפה של הנתונים האישיים שלכם, המטרות שלשמן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם, וכן האם נוכל להשיג מטרות אלו באמצעים אחרים, והדרישות החוקיות החלות.

  בנסיבות מסוימות, אנו עשויים ליישם תהליך אנונימיזציה על הנתונים האישיים שלכם (כך שלא ניתן יהיה עוד לקשר אותם אליכם) למטרות מחקר ופעולות סטטיסטיות, ובמקרים אלו אנו עשויים להשתמש במידע זה ללא הגבלת זמן ומבלי שנידרש למסור לכם הודעה בנושא.

  1. זכויותיכם החוקיות

  בנסיבות מסוימות, מוקנות לכם זכויות על פי דיני הגנת בדבר המידע הנתונים האישיים שלכם. זכויות אלה עלולות לכלול:

  • בקשה לגשת לנתונים האישיים שלכם
  •  בקשה לתיקון הנתונים האישיים שלכם
  •  בקשת מחיקה של עיבוד הנתונים האישיים שלכם.
  •  התנגדות לעיבוד הנתונים האישיים שלכם.
  •  בקשת הגבלה על עיבוד הנתונים האישיים שלכם.
  • בקשה להעברת הנתונים האישיים שלכם
  • הזכות לבטל את הסכמתכם

   אם ברצונכם לממש את הזכויות המפורטות לעיל, אנא צרו עמנו קשר .

  ייתכן שנידרש לבקש מכם פרטים ספציפיים אשר יסייעו לנו לאשר את זהותכם ולהבטיח את זכותכם לגשת לנתונים האישיים שלכם (או לממש כל זכות אחרת שלכם). מדובר בצעד אבטחה שנועד להבטיח שלא יגולו נתונים אישיים לאף אדם שלא מוקנית לו הזכות לקבל אותם. ייתכן שניצור עמכם קשר על מנת לבקש מכם מידע נוסף בקשר עם בקשתכם על מנת לאפשר לנו לטפל בבקשתכם או לזרז את תגובתנו.

  אנו משתדלים להגיב לכל בקשה לגיטימית תוך חודש ימים. מעת לעת, ייתכן שאנו נידרש ליותר מחודש ימים ככל שבקשתכם מורכבת במיוחד או אם קיבלנו מספר בקשות. אנו ניידע ונעדכן אתכם במקרים אלו.

  נספחים למידע נוסף, עיין בנספחים הבאים:

  מדיניות קובצי Cookie

דילוג לתוכן